Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održane prve radionice u okviru programa "Dani kvaliteta" Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

U ponedjeljak, 16. januara prvom radionicom otvoren je program „Dani kvaliteta“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Prva radionica pod nazivom „Osiguranje kvaliteta i akreditacija“ održana je u sali za simulovano suđenje na Pravnom fakultetu, a predavač je bio generalni sekretar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS, Alim Abazović.
Na radionici je govorio o kriterijima samoevaluacije, o procesu akreditacije univerziteta, te o ulozi i značaju komisija i Agencije za akreditaciju. Pored toga, govorio je i o osiguranju kvaliteta nastave na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Na drugoj radionici koja je održana isti dan na temu „Uloga studenata u sistemu visokog obrazovanja“ predavači su bili: generalni sekretar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS, Alim Abazović i predsjednik Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Kenan Begović.
Govorili su o osiguranju kvaliteta, o učešću studenata u procesima upravljanja, pasivnom i aktivnom pristupu studiranju, uključenosti studenata u rad Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, nastavno-naučnih vijeća fakulteta i univerzitetskih studija, učešću u radu komisija itd.
Ciljne grupe radionica su osoblje, zaposlenici i studenti Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.