Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održane dvije radionice u okviru programa "Dani kvaliteta" na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

U okviru programa "Dani kvaliteta" na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u utorak, 17. januara održane su dvije radionice.

Na prvoj radionici pod nazivom "Razvoj karijere studenata" predavanje za studente su održali generalni sekretar Univerziteta i referent za osiguranje kvaliteta Alim Abazović i predsjednik Unije studenata Kenan Begović.

Na radionici su govorili o procesu monitoringa studenta od upisa na fakultet ili univerzitetski studij pa sve do stjecanja diplome, o pokretanju kancelarije za studentsku karijeru, otvaranju poslovnog inkubatora, konekciji studenata sa predstavnicima poslovnog okruženja, o mogućnostima obavljanja studentske prakse, te o formalnom i neformalnom obrazovanju.

Druga radionica pod nazivom "eUNMO: Digitalizacija u visokom obrazovanju" održana je u sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta a predavač na istoj je bio rukovodilac Univerzitetskog informacionog centra (UNIC) Salko Kovačić.

Na radionici je govorio o globalnim trendovima digitalne transformacije uključujući prezentaciju programa Digitalna Europa koji podrazumijeva široku upotrebu i implementaciju digitalnih tehnologija u svim dijelovima obrazovanja, privrede i društva sa ciljem jačanja industrijsko tehnološkog predvodništva Evrope.

Pored toga je govorio o Strategiji informatizacije na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru uz mogućnosti unaprijeđenja informacionog sistema, kao i informatičkih i ljudskih resursa.

Program "Dani kvaliteta" će trajati do 25. januara uz svakodnevna predavanja i radionice, a ciljna grupa su zaposlenici, osoblje i studenti.