Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana radionica "Doprinos Univerzitetske biblioteke razvoju UNMO"

U prostorijama Univerzitetske biblioteke realizovana je još jedna radionica pod nazivom "Doprinos Univerzitetske biblioteke razvoju Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru". Radionica je realizovana u okviru programa "Dani kvaliteta".

Rukovodilac Univerzitetske biblioteke Edita Mulaosmanović na radionici je govorila o procesu nabavki literature i ostale opreme neophodne za rad biblioteke, o historijatu biblioteke sa posebnim naglaskom na doprinos radu i razvoju Univerziteta, te o načinima finansiranja i rekonstrukciji.

U drugom dijelu radionice bibliotekarka Jasminka Trešnjo govorila je o mehanizmima rada sa korisnicima, raspodjeli literature, ali i o samom knjižnom fondu i proširenju istog.

Radionici su prisustvovali prodekani za nastavu i naučno-istraživački rad sa fakulteta i univerzitetskih studija, kao i studenti.