Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene osoblja na Transilvanijskom Univerzitetu u Brasovu u ljetnom semestru 2022/23

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu.

Mobilnost se mora realizovati tokom sedmice međunarodne saradnju od 24.04. do 28.04.2023. Kvota je 2. Fokus sedmice međunarodne saradnju će biti na Integracija digitalnih tehnologija i online učenja u visokom obrazovanju i Erasmus+ mobilnostima.

Zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Transilvanijskom Univerzitetu u Brasovu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 19.01.2023. godine.