Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru 2022/23 na Katoličkom Univerzitetu u Valensiji

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Mobilnosti su planirane za učešće na Sedmici međunarodne saradnje (Staff week-u) od 15.05. do 19.05.2023. tema sedmice za medjunarodnu saradnju će biti internacionalizacija kod kuće.

Oblasti na koje se može nominovati su: sport, psihologija, biznis i administracija. Kvota za mobilnost je 2.

Svo zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu sa Katoličkim Univerzitetom u Valensiji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 24.01.2023. do 23:59.