Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Pozivi za podnošenje projekata: European Excellence Initiative, Teaming for Excellence i Hop-on Facility

Pozivi se odnose na unaprijeđenje istraživanja i inovacija.

Pozivom European Excellence Initiative se podržava stvaranje vrhunskih istraživačkih klastera podsticanjem saradnje između vrhunskih istraživačkih timova iz različitih zemalja. Cilj ove akcije je osnaživanje institucija visokog obrazovanja kako bi se uskladile sa Evropskim istraživačkim prostorom i Evropskim obrazovnim prostorom.

Poziv Teaming for Excellence se fokusira se na podršku stvaranju inovativnih, interdisciplinarnih istraživačkih timova. Ovaj poziv je idealan za uspostavljanje nove, ambiciozne istraživačke saradnje koje će pokretati naučni i tehnološki napredak.

Hop-on Facilty ima za cilj da podrži učešće odličnih istraživača u postojećim istraživačkim projektima. Ovaj poziv je savršen za istraživače koji žele da se pridruže uspostavljenim istraživačkim saradnjama sa velikim uticajem i doprinesu njihovom uspehu. Ovaj poziv omogućava pravnim licima iz zemalja sa niskim istraživačkim i inovacijskim učinkom da se pridruže postojećim zajedničkim istraživačkim i inovacijskim akcijama, uz saglasnost konzorcijuma i pod uslovom da zemlja već nije predstavljena.

Rok za podnošenje aplikacija po pozivima European Excellence Initiative Teaming for Excellence je 12. aprila 2023. dok je rok za podnošenje aplikacija po pozivu Hopp on Facility je 28.09.2023.

Više informacija o načinu apliciranja na:

European Excellence Initiative

Teaming for Excellence

Hop-on Facility