Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na La Sapiezna Univerzitetu u ljetnom semestru 2023/24

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Studenti prvog i drugog ciklusa se mogu nominovati sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima, Kvota za studente je dva (2). U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na La Sapienza Univerzitetu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o statusu redovnog student sa prosjekom, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Korisni linkovi:

Univerzitet: https://www.uniroma1.it/it/  

Online katalog predmeta: https://corsidilaurea.uniroma1.it/en

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 20.09.2023. godine.