Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održan Dan otvorenih vrata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Dan otvorenih vrata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održan je danas na Mašinskom fakultetu. U okviru programa, nekoliko stotina maturanata koji su iskazali interesovanje za upis posjetilo je Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i informativne pultove fakulteta, univerzitetskih studija, te se dodatno informisali i edukovali o radu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i mogućnostima studiranja na fakultetima ili univerzitetskim studijima koje planiraju upisati u skladu sa svojim afinitetima. Pored navedenih, maturanti su imali priliku posjetiti i info pultove Kancelarije za međunarodnu saradnju, Univerzitetske biblioteke, Unije studenata i Univerzitetskog tehničkog kluba Best.

Tokom trajanja Dana otvorenih vrata, nastavno osoblje i studenti su bili na raspolaganju maturantima za sva pitanja i informacije, te ih informisali o uslovima za upis na određeni fakultet ili univerzitetski studij, o nastavnim planovima i programima, organizaciji i načinu izvođenja nastave, kao i o karijernim mogućnostima koje je moguće ostvariti nakon završetka studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru

Prorektorica za naučno-nastavna pitanja Azra Špago kazala je u izjavi za Fenu kako će studenti, pored spomenutih tradicionalnih studijskih programa na fakultetima i univerzitetskim studijima, ove godine moći upisati i nove studijske programe na Univerzitetu kao što su Biotehnika i Nutricionizam na Agromediteranskom fakultetu, Žurnalistika i odnosi s javnošću na Fakultetu humanističkih nauka, te Biologija i Hemija na Nastavničkom fakultetu.

Prorektorica prof. dr. Špago je također najavila kako će studentima ove akademske godine biti omogućen smještaj u moderno opremljenom Studentskom domu „Antalija“, koji se nalazi u univerzitetskom kampusu.

Nakon programa na Mašinskom fakultetu, za maturante je upriličen obilazak fakulteta i univerzitetskih studija u okviru kojeg su imali priliku posjetiti laboratorije, sale, institute, učionice i amfiteatre u kojim se izvodi nastava. Tokom obilaska, predstavljeni su kadrovski i infrastrukturni resursi kojim raspolažu fakulteti i univerzitetski studiji na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

U ime Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru se zahvaljujemo svima na posjeti, te još jednom pozivamo sve maturante da u skladu sa svojim afinitetima izaberu odgovarajući studij na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.