Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Poziv za nominacije nastavnog osoblja u zimskom semestru 2022/23 na jugozapadnom Univerzitetu “Neofit Rilski” u Bugarskoj

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta se može nominovati za mobilnosti u svrhu osposobljavanja.

Oblast na koju se može nominovati je engleski jezik i književnost. Kvota za nastavno osoblje je (2).

Mobilnosti se moraju implementirati u periodu od 07.11 do 11.11.2022. kada jugozapadni Univerzitet “Neofit Rilski”organizuje Staff Week.

Svi zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na jugozapadnom Univerzitetu “Neofit Rilski”treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba  mailom namjere.

Mail namjere za nastavno uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 01.10.2022. do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.