Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka Nova Univerziteta u Lisabonu u ljetnom semestru 2022/23

Oblasti na koje se može nominovati su društvene nauke, žurnalistika, engleski jezik.

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa i kvota je 6.

U ovoj mreži mobilnosti dijelimo sa Univerzitetom u Bihaću, Univerzitetom u Tuzli i Univerzitetom u Sarajevu.

Svi zainteresovani student koji žele da ostvare razmjenu na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka Nova Univerzitetu u Lisabonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba  mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju: Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Koristan link https://www.up.pt/icmunl2020/courses

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 27.09.2022 godine u 23:59.