Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Realizovan projekat "Socijalni dan" na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

U okviru projekta 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗻𝗶 𝗱𝗮𝗻 koji organizuje Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, grupa srednjoškolaca provela je „𝗽𝗿𝘃𝗶 𝗿𝗮𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗮𝗻“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović je zajedno sa saradnicima ugostila učesnike projekta u rektoratu Univerziteta, te im poželjela mnogo sreće i uspjeha tokom „prvog radnog dana“.
Nakon prijema u rektoratu srednjoškolci su u pratnji asistentica Emine Mehić i Azre Mahinić-Vrce započeli svoje poslovne obaveze i aktivnosti koje podrazumijeva Socijalni dan na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Na samom početku su uz pomoć asistentice Mehić imali priliku informisati se o mogućnostima studiranja na Univerzitetskom studiju Farmacija. Posjetili su dva laboratorija i to laboratoriji na Agromediteranskom fakultetu i Institut prirodnih nauka na Nastavničkom fakultetu gdje se inače održavaju praktične vježbe na Univerzitetskom studiju Farmacija.
Eksperiemnte koje izvodili su sljedeći:
- 𝘀𝗹𝗼𝗻𝗼𝘃𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘁𝗮
- 𝘃𝗮𝘁𝗿𝗼𝗼𝘁𝗽𝗼𝗿𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘃č𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮
- 𝗱𝘂𝗵 𝘂 𝗯𝗼𝗰𝗶
Prilikom izvođenja eksperimenata zajedno sa studenticama odsjeka Hemija su diskutovali o naučnom aspektu ovih zanimljivih eksperimenata.
Nakon obaveza na Univerzitetskom studiju Farmacija, srednjoškolci su u pratnji asistentice Mahinić-Vrce posjetili Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Nakon uvodne prezentacije Građevinskog fakulteta i mogućnosti studiranja na istom, učesnici projekta su boravili u Zavodu za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta, gdje su imali priliku naučiti nešto više o radu Zavoda i upoznati se sa savremenom opremom za laboratorijska i terenska ispitivanja.
U ime Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru čestitamo svim učesnicima projekta na uspješno izvršenim poslovnim obavezama, te im se zahvaljujemo što su izabrali da svoj prvi radni dan provedu upravo na našem Univerzitetu.
Fotogaleriju sa projekta "Socijalni dan" možete pregledati na facebook stranici Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.