Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održan naučni skup "Dani porodičnog prava"

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru uz podršku Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) organizovao je 10. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava" koji je održan 20. i 21. 10. 2022. godine u hotelu “Bristol”.
Na ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Maribora, Rijeke, Kragujevca i Niša, kao i pravni stručnjaci (sudije, notari i advokati u državnim/entitetskim institucijama).
Povodom 10. godine održavanja Skupa, dodijeljene su zahvalnice za uspješnu saradnju, podršku i doprinos uspješnom radu Skupa pojedincima, instistitucijama i predstavnicima instistucija, kao i pravnim fakultetima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije.
Prof.dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” je pohvalila bogatu izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” i poželjela im jednako uspješan rad u budućnosti. Navela je da će se i na ovoj 10 međunarodnoj naučnoj konferenciji Dani porodičnog prava, kao i na prethodnim skupovima, razmatrati brojne aktuelne i zanimljive teme, razmijeniti iskustva i istaći mnogo korisnih zaključaka i prijedloga, koji će doprinijeti razvoju porodičnog prava i drugih srodnih prava u BiH i šire.
Prof. dr. Amra Jašarbegović, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ se zahvalila dr. Stefanu Pürneru i Njemačkoj fondaciji za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) na prijateljskom odnosu prema Pravnom fakultetu i velikoj pomoći i finansijskoj podršci za organiziranje svih dosadašnjih deset skupova „Dani porodičnog prava“. Na značajnoj podršci aktivnostima Pravnog fakulteta, među kojima je i međunarodni naučni skup „Dani porodičnog prava, dekanica Jašarbegović se zahvalila i ministru Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK/Ž prof. dr. Rašidu Hadžoviću, ministru Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK/Ž gdin. Suadu Baliću, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Centru za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, te svim učesnicima, priznatim naučnicima, profesorima i saradnicima sa univerziteta/sveučilišta u zemlji i regionu, kao i praktičarima koji su u velikom broju uzeli učešće u radu Skupa.
„Porodica u aktuelnom pravnom i društvenom kontekstu“ bila je centralna tema ovogodišnjeg skupa. Široko postavljena tema skupa je potaknuta potrebom da se kroz naučne i stručne radove pokušaju ponuditi odgovori na pitanja u kojoj mjeri je izmijenjena današnja slika porodice, porodičnih i partnerskih odnosa, javnih politika u vezi porodice, te u kojoj mjeri su navedene promjene utjecale i na aktuelno pravno uređenje brojnih i različitih aspekata porodičnih odnosa.