Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Nabavka usluga štampanja"

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a) i člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 27. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj: 101-1-1638/17, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u nabavci usluga štampanja za potrebe Univerziteta. Predmetna odluka se može preuzeti u prilogu.