Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru 2022/23 na Univerzitetu u Ljeidi

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su – mašinstvo, IT, građevina, hemijski inžinjering. Kvota za studente je 3.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Ljeidi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju: Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Koristan link:  http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/erassms/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 26.10.20221. u 23:59.