Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru 2022/23 na Ekonomskom Univerzitetu u Krakovu

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Nominovati se mogu studenti ekonomije. Kvota za studente je 2.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Ekonomskom Univerzitetu u Krakovu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail nominacije za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Koristan link: https://bpz.uek.krakow.pl/?language=en

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 26.10. 2022. godine.