Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblja na Univerzitetu u Granadi u ljetnom semestru 2022/23

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta kao i stalno uposleno akademsko osoblje najmanje u zvanju docenta.

Studenti prvog ciklusa mogu se mogu nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za studente je 2. Kvota za nastavno osoblje je 2.

Nominacije prvoupisanih studenata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Zainteresovani studenti i nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Granadi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Korisni linkovi: https://www.ugr.es/ i http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 15.10.2022. godine.