Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Webinar o praksi za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u Slovačkoj

U srijedu 16.11.2022. Workspace Europe organizuje webinar za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u Slovačkoj.

Projekat omogućava stažiranje u međunarodnim kompanijama, novčana naknada za putovanje, smještaj, osiguranje, finansijski doprinos do 500 EUR/mjesečno kao i praktičnu podrška Workspace Europe tima.

Registracije do 14.11.2022.putem maila bh.project@workspaceeurope.sk.

Zainteresovani će primiti mail o tačnom vremenu održavanja webinara nakon isteka roka za registraciju.

Workspace Europe konzorcijum slovačkih Univerziteta za Erasmus+ praksu organizuje webinar za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u Slovačkoj. Projekat sufinansira Erasmus+ program Evropske unije

Više o Workspace Europe na https://www.workspaceeurope.sk/foreign-partners/