Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Produžen rok za nominaciju studenata na Univerzitetu u Almeriji

Mobilnost će se ostvarivati u ljetnom semestru akademske 2022/23. Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Oblasti na koje se moze aplicirati su poljoprivreda, jezici, ekonomija, turizam – studenti prvog ciklusa (2).

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Almeriji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Koristan link: https://www.ual.es/en/comunidad/estudiantes-internacionales?idioma=en_GB   

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 17.11.2019. godine do 23:59.