Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene u ljetnom semestru 2022/23 na CULS u Pragu

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Oblast na koju se može nominavati je poljoprivreda, studenti - dva (2), mobilnost u svrhu predavanja - pet (5) mobilnost u svrhu osposobljavanja - pet (5).

Zainteresovani studenti o nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno  i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Korisni linkovi: https://www.czu.cz/cs

https://www.czu.cz/en/r-9190-international-relations/r-14521-incoming-exchange-and-erasmus-students/course-offer.html

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 25.11.2022. godine u 23:59.