Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Gazi Univerzitetu u Turskoj u ljetnom semestru 2022/23

Nominovati se mogu samo stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta.

Oblast na koju se može aplicirati je sport. Kvota za za nastavno osoblje 2.

Zainteresovano nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Gazi Univerzitetu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju mailom namjere isključivo na international@unmo.ba.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 22.11.2022. godine.