Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ambasador Arapske Republike Egipat posjetio Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Ambasador Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Nj. e. Yasser Sorour je 21. 11. 2021. godine posjetio Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, gdje se susreo sa rektoricom prof. dr. Alenom Huseinbegović i prorektorima: prof. dr. Azrom Špago, prof. dr. Rijadom Novakovićem.

Goste je u ime Univerziteta pozdravila rektorica prof. dr. Alena Huseinbegović pri čemu je iskazala zahvalnost za posjetu i opredjeljenje za unapređenje saradnje između Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Ambasade Arapske Republike Egipat u BiH, a tokom sastanka prisutni su razgovarali o mogućem jačanju veza uz različite modele akademske i kulturne saradnje između Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i univerziteta u Egiptu.

Konkretno je razgovarano o mogućoj saradnji putem realizacije projekata koji se odnose na unapređenje saradnje sa Univerzitetom u Aleksandriji, promociji stipendija za studente sva tri ciklusa studija, povezivanje fakulteta i odsjeka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru sa univerzitetima u Egiptu, ali i saradnji na polju istraživačkih projekata, razmjene studenata i nastavnog osoblja.

Tokom sastanka zaključeno je da će se u narednom periodu intenzivno pristupiti realizaciji prijedloga koji su izneseni, kao i promociji saradnje koja je dogovorena a tiče se zajedničkih projekata u budućnosti.