Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Posjeta delegacije Centra za istraživanje “Ataturk“

U četvrtak, 19.5.2022. godine, rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović sa saradnicima, prof. dr. Rijadom Novakovićem, prorektorom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i prof. dr. Azrom Špago, prorektoricom za naučno-nastavna pitanja, generalnim sekretarom Alimom Abazovićem i prof. dr. Almirom Marićem, u Rektoratu Univerziteta je ugostila prof. dr. Yüksela Özgena, direktora Centra za istraživanje “Ataturk“ Odjeljenja za kulturu, jezik i historiju Turskoga lingvističkog društva sa delegacijom.

Rektorica je goste upoznala sa razvojem Univerziteta, izrazila zahvalnost na dolasku i prilici za buduću saradnju te ukazala na određene projekte i aktivnosti koji bi, u saradnji sa Centrom za istraživanje „Ataturk“, eventualno mogli biti realizirani u budućnosti.

Prof dr. Rijad Novaković, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju je prisutne upoznao sa aktivnostima saradnje sa Republikom Turkye, a prof. dr. Almir Marić je govorio o saradnji i perspektivama na Odsjeku za turski jezik i književnost na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prof. Özgen de zahvalio na gostprimstvu, izrazio želju i istaknuo spremnost za produbljavanjem postojeće i uspostavljanjem nove saradnje na konkretnim međusobnim projektima i aktivnostima.

Nakon sastanka u Rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prof. dr. Yüksel Özgen obratio se studentima Odsjeka za turski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.