Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene u zimskom semestru 2022/23

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno I nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

CULS Prag - oblast poljoprivreda, studente četiri (4), mobilnost u svrhu predavanja dva (2) mobilnost u svrhu osposobljavanja  dva (2).

Jan Kohanovski Univerzitet u Kielcu - engleski jezik, ekonomija i turizam, student dva (2), mobilnost u svrhu predavanja jedan (1).

Zainteresovani studenti o nastavnici koji žele da ostvare razmjenu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno  i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 06.06.2022. godine.