Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru 2021/22

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Mobilnost se mora realizovati tokom sedmice međunarodne saradnje.

Sarland Univerzitet od 11.7.2022 - 15.7.2022. oblasti: engleski i njemački  jezik, parvo. Kvota je jedan (1). Sedmica međunarodne saradnje u Sarlandu će se fokusirati na razvoj kvalitetnih studijskih programma. Radionice u sklopu sedmice međunarodne saradnje će se fokusirati na sljedeće teme:

  • Dizajn kurikuluma zasnovan na ishodima
  • Ishodi učenja i ciljevi kvalifikacija
  • Osiguranje kvaliteta za nove ponude studija
  • Međunarodni standardi osiguranja kvaliteta
  • Inoviranje i ažuriranje postojećih nastavnih planova i programa
  • Internacionalizacija studijskih programa
  • Poboljšanje kvaliteta

 

Univerzitet nauke i tehnologije u Vroclavu, od 25.07. do 29.07.2022. sve oblast koje su date kao ponuda na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu. Kvota je dva (2)

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 06.06.2022. godine.