Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu u Sevilji u ljetnom semestru 2021/22

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Mobilnost se mora realizovati tokom sedmice međunarodne saradnju Univerziteta u Sevilji od 06.06. do 10.06. 2022. Kvota je jedan (1).

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na Univerzitetu u Sevilji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 18.05.2022. godine.