Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na EASD Castello u zimskom semestru 2022/23

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Studenti prvog ciklusa se mogu nominovati na oblast dizajna interijera. Kvota za studente je 2.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na EASD Castello treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: https://erasmus.easdcastello.org/courses/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 14.04.2022. godine.