Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Predstavnici Agromediteranskog fakulteta učestvovali na konferenciji "Poljoprivreda i ruralni razvoj u HNK - promjene, inovacije, održivost“

U organizaciji Vlade Hercegovačko - neretvanskog kantona, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, Grada Konjica i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic danas je u Konjicu održana Konferencija o poljoprivredi – Konjic 2022 pod nazivom „Poljoprivreda i ruralni razvoj u HNK- promjene, inovacije, održivost“, čiji je cilj bio približiti načine za rast i razvoj, kako proizvođačima tako i potrošačima, te pružiti različite oblike podrške i otvaranja potencijala HNK poljoprivrednoj zajednici, kako bi poljoprivredu učinili konkurentnom i održivom. 

Kroz pet panela govorilo se o brendiranju i zaštiti proizvoda, udruživanju poljoprivrednih proizvođača, stvaranju prepoznatljivog proizvoda, povezivanju poljoprivrede i turizma, kao i o Strategiji ruralnog razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na konferenciji su kao panelisti učestvovali dekanica Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof. dr. Elma Temim i doc. dr. Alisa Hadžiabulić, profesorica na Agromediteranskom fakultetu.

Zaključci današnje konferencije su:

  • Problem pandemije i rata na Istoku Evrope, jačih i većih razmjera je blisko vezan sa situacijom koja je zadesila poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivredne proizvođače na našim područjima, čime se zahtijeva hitna, bliska i djelotvorna saradnja na svim državnim, entitetskim i kantonalnim nivoima, a možda čak i regionalna saradnja u kontroli i zaštiti poljoprivredne proizvodnje na našim područjima. Zbog toga je od ključne važnosti povezanost svih nivoa vlasti i nadležnosti.
  • Proširivanje znanja i vještina o digitalizaciji u poljoprivrednoj proizvodnji, provođenjem poljoprivredne politike i ostalih potrebnih politika prilagođavanja u poljoprivredi, zaštita domaće poljoprivrede, zaštite životne okoline, od velike je važnosti za prevenciju i pripravnost za dobre poljoprivredne prakse i dobru poljoprivrednu zakonsku regulativu.
  • Efektivnije i djelotvornije koordiniranje između nadležnih institucija za poljoprivredu i usklađivanja propisa treba biti u fokusu zalaganja kantona i općina/gradova.
  • Konkretnija područja saradnje između kantonalnih i viših nivoa vlasti u prevenciji i pripravnosti za negativne posljedice u poljoprivredi, zajednička izgradnja operativnih kapaciteta, obučavanje, vježbe i zajednička evaluacija mjera, kroz komisije i druge relevantne organe .
  • Institucije učesnice konferencije će u skladu sa zaključcima interno razmatrati preporuke o rizicima u poljoprivredi, zatim iste dostaviti Ministarstvu na razmatranje, i uređivanje u saradnji sa su-organizatorima. U domeni maksimuma dobre, bolje i potpune odgovornosti institucija uz raspoloživost resursa i financijskih sredstava preporuke će biti dostavljene organima za provođenje odluka i kao takve će biti objavljene javnosti.