Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Predavanje profesora Univerziteta u Pragu na Agromediteranskom fakultetu

U periodu od 06. do 10. juna 2022. godine na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru gostovat će profesori Fakulteta za tropske nauke Univerzteta Prirodnih nauka iz Praga, te će održati dva predavanja na teme „Zbrinjavanje organskog otpada“ i "Dizajn naučnog istraživanja".

Profesori iz Praga će studentima i široj javnosti pružiti više informacija šta je to sve organski otpad, kako zbrinuti organski otpad i koji su načini iskorištavanja istog. Prisutni će imati priliku da aktivno učestvuju u praktičnom dijelu predavanja.

U okviru predavanja "Dizajn naučnog istraživanja" predavači će ponuditi osvrt na preglede i istraživanja literarnih izvora, kako postaviti naučne hipoteze i kako uraditi kvalitetnu analizu podataka.

Svi učesnici će dobiti certifikate o učešću.

Raspored predavanja:

Ponedjeljak 6.6.2022. sa početkom u 12:00 sati

Utorak 7.6.2022. sa početkom u 11:00 sati

Srijeda, četvrtak i petak 8.6.-10.6.2022. sa početkom u 10:00