Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ponovljeni poziv za razmjenu nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru UniAdrion Italija mreže na Univerzitetu u Bolonji u ljetnom semestru 2021/22

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Mobilnost se mora realizovati tokom sedmice međunarodne saradnju Univerziteta u Bolonji od 27.06. do 01.07. 2022.

Kvota je 3.

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na Univerzitetu u Bolonji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 14.06.2022. godine do 23:59.