Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održan sastanak sa direktorom Yunus Emre Intituta

Predstavnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održali su sastanak sa Yunus Dilberom, direktorom Instituta Yunus Emre (Yunus Emre Enstitüsü). Sastanku su ispred Univerziteta prisustvovali: rektorica prof. dr. Alena Huseinbegović, prorektorica za naučno-nastavna pitanja prof. dr. Azra Špago, prorektorica za finansije prof. dr. Armina Hubana i dekan Fakulteta humanističkih nauka prof. dr. Edim Šator.

Direktor Yunus Emre Instituta, gospodin Dilber je predstavio ideje i plan rada instituta za naredni period. Kao prijedlog saradnje sa Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru inicirano je uvođenje predmeta Turski jezik kao izbornog predmeta na organizacionim jedinicama Univerziteta, kao i pokretanje novog zajedničkog studijskog programa.

Učesnici sastanka su razgovarali i o ostalim mogućnostima saradnje u budućnosti, prespektivama izučavanja Turskog jezika na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, ali i o načinu realizacije budućih zajedničkih aktivnosti.