Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Na Pravnom fakultetu održana simulacija suđenja u predmetu Nasilje u porodici

U petak 17. juna 2022. godine studenti III godine Pravnog fakulteta su izveli simulaciju suđenja u krivičnom predmetu Nasilje u porodici.
Ova simulacija predstavlja završnu aktivnost u sklopu izbornog predmeta Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava koju su u ljetnom semestru ove akademske godine vodili prof. dr. Denis Pajić i doc. dr. Sunčica Hajdarović.
Sudije u sudskom vijeću na održanoj simulaciji su bili sudija Kantonalnog suda u Mostaru Darko Zovko i advokat iz Mostara Adnan Beganović.