Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja u ljetnom semestru 2021/22 na Gazi Univerzitetu

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Po ovom pozivu moguće su samo nominacije za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Oblasti na koju se može nominovati je sport. Kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja je tri (3).

Svo zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na Gazi Univerzitetu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mobilnost se mora implementirati do 31.07.2022.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 29.06.2022 do 23:59.