Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u Leonu u ljetnom semetseru 2021/22

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Studenti mogu aplicirati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za student prvog ciklusa je 4 dok je kvota za student trećeg ciklusa 2.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Leonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Korisni linkvi: http://www.studyinleon.es/  i https://www.unileon.es/internacional

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 23.01.2022. godine.