Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Rektorat Univerziteta Jan kohanovski u Kilcu

Ponovljeni poziv za razmjenu u ljetnom semestru 2021/22 na Jan Kohanovski Univerzitetu u Kilcu, Poljska

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota je 1.

Zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Jan Kohanovski Univerzitetu u Kilcu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 25.02.2022. godine.