Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na InHolland Univerzitetu u zimskom semestru 2022/23

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Studenti mogu aplicirati na oblast turizma Kvota za studente je 1.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na InHolland Univerzitetu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Koristan link: https://www.inholland.nl/inhollandcom/exchange/ects-course-guides/  

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 11.03.2022. godine.