Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na La Sapiezna Univerzitetu u zimskom semestru 2022/23

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleni na Univerzitetu. Po ovom pozivu nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja.

Moguće se nominovati za sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za nastavno osoblje je 4. U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.

Zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na LA Sapienca Univerzitetu u Rimu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 11.03.2022. godine.