Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

NAJAVA: Radionica "Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost" na Pravnom fakultetu UNMO

Radionica "Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost" predstavlja prvi u nizu događaja u okviru kampanje "16 dana aktivizma" koju zajednički provode Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru i TPO Fondacija.
Radionica će biti održana u utorak, 06. decembra sa početkom u 13:15 sati, a gost predavač će biti Nikola Vučić.
Radionica "Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost" predstavlja jedan od događaja koji se organizuju u sklopu kampanje "16 dana aktivizma" a kampanja se realizuje u okviru projekta UNIGEM. 
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (University and gender mainstreaming (UNIGEM)) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.
Projekat UNIGEM implementira Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uključujući i Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji.