Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), u skladu sa članom 27. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj: 101-1-1638/17, rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka radova na uređenju partera Studentskog doma Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru“.

Predmetnu odluku je moguće preuzeti u prilogu.