Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Silesian Tehnološkom Univerzitetu u ljetnom semestru 2021/22

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblasti na koju se može nominovati su mašinstvo, hemija, građevina, IT, Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je jedan (1).

Zainteresovano nastavno osoblje koje želi da ostvari razmjenu na Silesian Tehnološkom Univerzitetu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 22.04.2022. godine.