Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Fakultetu za tropsku poljoprivredu Češkog Univerziteta životnih nauka u Pragu u ljetnom semestru 2021/22

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno  osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblast na koju se može nominovati je poljoprivreda. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je jedan(1).

Zainteresovano nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Fakultetu za tropsku poljoprivredu Češkog Univerziteta životnih nauka u Pragu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno  osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 18.04.2022. godine.