Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Studentski aktivizam
Studentski aktivizam

Poziv za angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu saradnju

Jedan student će biti angažovan u Kancelariji za međunarodnu saradnju na godinu dana. Obavljati će poslove iz domena Kancelarije. Student će biti odgovoran za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, kontakt sa studentima, itd.

Zainteresovani moraju zadovoljiti sljedeće uslove:
- Status redovnog studenta na bilo kojem od Fakulteta Univerziteta;
- Aktivno znanje engleskog jezika;
- Poznavanje rada na kompjuteru;

Zainteresovani studenti su dužni priložiti potvrdu o statusu redovnog studenta, pismo motivacije i potvrdu o znanju jezika i rada na kompjuteru.

Potrebnu dokumentaciju studenti mogu dostaviti svakim radnim danom do 08.10.2021. godine u periodu od 07:30 do 15:00 u Kancelariju za međunarodnu saradnju (Rektorat, prizemlje, prva vrata desno) ili putem e-maila: international@unmo.ba

Nakon zatvaranja poziva, studenti će biti pozvani na testiranje znanja engleskog jezika i kompjuterske pismenosti. Studenti koji zadovolje na testu biti će pozvani na intervju.