Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij Politehnika

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-2726/21 od 30.9.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspisuje javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij Politehnika.

Više informacija na linku ispod.