Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij Evropskog prava na Pravnom fakultetu

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-2725/21 od 30.9.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspisuje javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktroski studij evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Više informacija u prilogu ispod.