Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenta na Univerzitetu Santijago u Komosteli

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa ekonomije. Kvota je 2.

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu Santijago u Komosteli u ljetnom semetsru 2021/22 treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere. Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, dokaz o znanju engleskog jezika, prijedlog ugovora o učenju, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Po ovom pozivu nominirati se mogu studenti engleskog jezika i književnosti. Kvota je 2.

Koristan link:  https://www.usc.gal/en/studies/degrees/arts-and-humanities/english-language-and-literature-degree

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 06.12.2021.godine do 23:59.