Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerzitet u Leonu
Univerzitet u Leonu

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja u akademskoj 2020/21 na Univerzitetu u Leonu

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu u Leonu mogu se nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu, a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Za mobilnost u svrhu predavanja kvota je dva (2) dok je kvota mobilnost u svrhu osposobljavanja takojđer dva (2). Mobilnosti se moraju realizovati do 30.07.2021.

Svi zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu sa Univerzitetom u Leonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 14.06.2021 do 23:59.