Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Cable Car WUST
Cable Car WUST

Mogućnost razmjene u svrhu osposobljavanja u akademskoj 2020/21 na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu

Nominovati se može i nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. 

Zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu mogu se nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu , a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja je 2. Mobilnosti se moraju realizovati do 30.07.2021.

Svi zainteresovani koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu nauke i tehnologije u Vroclavu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 15.07.2021 do 23:59.