Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
UNMO KA 107 partneri
UNMO KA 107 partneri

Poziv za nominacije za razmjenu u zimskom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:
Univerzitet La Sapienza – sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima – studenti prvog ciklusa (8), nastavno osoblje (4). U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.
Karl Fransenz Univerzitet u Grazu – sve oblasti koje se daju na Univerzitetu Karl Fransenz Univerzitetu u Gracu kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima – studenti prvog i drugog ciklusa (3)
Univerzitet u Almeriji – pravo, poljoprivreda, jezici, IT, turizan - studenti prvog ciklusa (1)
Transilvanijski Univerzitet u Brasovu – mašinstvo, poljoprivreda, turizam – studenti prvog i drugog ciklusa (1)
JAMK Univerzitet primjenjenih nauka – mašinstvo, građevina i dizajn interijera -studenti prvog ciklusa (4)
IN Holland Univerzitet – turizam – studenti prvog ciklusa (2)
Univerzitet Santijago de Kompostela – humanističke nauke, građevina, poljoprivreda, jezici, ekonomija – studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (2)

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/offer-for-incoming-students/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 23.02.2021. Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.