Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Drugi poziv za nominacije
Drugi poziv za nominacije

Drugi poziv za nominacije za razmjenu u zimskom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno i nenastavno osoblje - mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja, Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta.
Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Nova Univerzitet u Lisabonu – humanističke nauke, socilogija i psihologija - studenti prrvog i drugog ciklusa (3), mobilnost u svrhu predavanja (2) mobilnost u svrhu osposobljavanja (2). U ovu mrežu iz BiH su uključeni još Univerzitetu u Bihaću, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.
Sivas Džumhurijet Univerzitet – jezici, hemija, ekonomija, mašinstvo, društvene i bihevioralne nauke - mobilnost u svrhu predavanja (2). Mobilnost se mora realizovati do 31.05.2021.
TH Keln – mašinstvo – studenti prvog, drugog ciklusa i trećeg ciklusa (2)
Jan Kohanovski Univerzitet u Kilcu – jezici, ekonomija i turizam – studenti prvog i drugog ciklusa – (1), mobilnost u svrhu predavanja (1) mobilnost u svrhu osposobljavanja (1)

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 25.02.2021. Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.