Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Redovna sjednica Rektorske konferencije BiH

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine održala je svoju posljednju sjednicu pod predsjedanjem rektora Univerziteta u Zenici, a predsjedanje preuzima Univerzitet u Sarajevu. U skladu s tim mijenja se sjedište i generalni sekretar Rektorske konferencije BiH.

Rektori javnih univerziteta razmatrali su informaciju o realizaciji nastave u akademskoj 2021./2022. godini, te donijeli odluke o dodjeli priznanja, odnosno plaketa Rektorske konferencije koje će se dodijeliti na svečanoj sjednici. Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je posthumno nominovao prof.dr. Elvedina Edu Hanića i prof.dr. Safeta Krkića.

Razmatrana je informacija u vezi s aktivnostima poduzetima u okviru uključivanja Bosne i Hercegovine u DARIAH - ERIC mrežu te informacija o prispijeću akata Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.