Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
NOVA
NOVA

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavno osoblje na Nova Univerzitetu u Lisabonu u ljetnom semestru 2021/22

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje može aplicirati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje može aplicirati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Kvota je 1. Oblasti na koje se može nominovati su date na linku: https://www.up.pt/icmunl2019/courses

U ovoj mreži mobilnosti dijelimo sa Univerzitetom u Bihaću, Univerzitetom u Tuzli i Univerzitetom u Sarajevu.

Svo nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Nova Univerzitetu u Lisabonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 11.01.2022. godine.